קורס חוקרי דליקות

המרכז לבטיחות אש והמכללה למדעי האש מקיימים קורס חוקרי דליקות יחיד מסוגו בישראל

הירשמו לקורס

קורס חוקרי דליקות בניהולו של טפסר משנה (גימ.) רן שלף ובחסות הארגון הבינלאומי לחקירת הצתות כעת פתוח לציבור הרחב!

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.

מספר המקומות מוגבל | במהלך הקורס המשתתפים יוגש כיבוד כל היום וארוחת צהרים חמה וכשרה

תקנון הרשמה לקורס חוקרי דליקות

א.כללי:

 1. המרכז לבטיחות אש והערכות למצבי חירום בע"מ- קיסריה ח.פ. 513914747 (להלן: "החברה" ו/או "המרכז לבטיחות") ממקימי המכללה למדעי האש. (להלן:"המכללה").
 2. כל הנרשם לקורסים וימי עיון במכללה, הרישום והתשלום מתבצע ישירות לחברה וחשבונית וקבלה הנם של החברה. והכל לפי תנאי הסליבוס והתשלום שנקבע.
 3. תנאי סף הקבלה לקורס חוקרי דליקות: 12 שנות לימוד, ללא עבר פלילי, יכולת קריאה והבנה באנגלית.
 4. תנאי הסף לקורסים אחרים ו/או ימי עיון ייקבעו בנפרד בהתאם לנסיבות.
 5. תנאי הסף לקבלת תעודה בקורס חוקרי דליקות הינם: על התלמיד והמועמד לעמוד ב 80% לפחות משעות הלימוד בקורס.
 6. על התלמיד החובה: לרכוש את כל ספרי הלימוד בהתאם לסילבוס שיפורסם, לעמוד במטלות הקורס, במועדים שנקבעו,לעמוד בהגשת עבודות ולעבור בחינה בכתב בציון עובר 70% כמינימום.
 7. במידה והחברה תחליט על ביטול הקורס, יוחזר מלוא התשלום ששילם התלמיד או המועמד.
 8. התלמידים בקורס מתחייבים בזאת להגיע לתחילת כל הרצאה 5 דקות לפני תחילתה, המאחרים לא יורשו להכנס לכיתת הלימוד לאחר תחילת ההרצאה ויאלצו להמתין עד להפסקה הראשונה.
 9. התלמידים מצהירים בזאת כי ידוע להם שעליהם לסגור את כל הטלפונים הניידים טרם כניסתם לשיעור ואינם רשאים לנהל שיחות או התכתבויות במהלך ההרצאות בכיתת הלימוד .
 10. התלמידים מצהירים בזאת כי הם לא יעזבו את ההרצאה באמצע השיעור וכי עזיבה באמצע השיעור תחשב במניין חישוב העדרויות לזכאות בתעודה.
 11. תלמיד אשר יצא באמצע הרצאה לא יוכל לחזור לכיתה אלא רק לאחר גמר ההפסקה ותחילת ההרצאה החדשה.
 12. מוצהר ומוסכם בזאת כי החברה רשאית לדחות את מועד תחילת הקורס, במידה ולא יהיו מספיק נרשמים ו/או מועמדים לתאריך 18.2.2020 וידוע ומוסכם ומוצהר על ידי התלמיד והמועמד, שאם הדחיה תהיה בתוך 35 ימים מהמועד המקורי, יהיה זכאי להחזר, בהתאם לתנאים המקורים לפי תאריך הרשמתו ותאריך הודעת הביטול והכל בהתאם לטבלה. למען הסר ספק מועד הדחיה של תחילת הקורס אינו דוחה את מועדי הביטול בטבלה המקורית בסעיף ה'.

דוגמה: תאריך ההרשמה 13.1.2020 תאריך הודעת הביטול לפי הטבלה בסעיף ה' גם אם מועד תחילת הקורס ידחה בתוך 35 ימים מיום 18-2-2020

ב. נוהל הודעה על הפסקת לימודים:

 1. תלמיד או מועמד ששילם מקדמה או תשלום מס' 1 לקורס חוקרי דליקות, שתאריך ההתחלה הנו 18 פברואר 2020, והחליט לבטל את הרשמתו למועד זה,  חייב להודיע על כך מיד בכתב לחברה.

ג. הודעה תימסר ע"י  המועמד/התלמיד:

 1. תלמיד המודיע על הפסקת לימודים במכתב בדואר רשום או במסירה אישית או בדוא"ל, חייב לוודא קבלת אישור על הודעתו תוך שבועיים (14 ימים מיום ההרשמה),הנחשב כיום התחלת מניין הימים), ממשלוח ההודעה.
 2. על פי חוק הצרכנות ניתן לבטל את הרישום בתוך 14 ימים לפחות מיום עשיית ההסכם ובלבד שהביטול ייעשה בתוך  14 ימים שאינם ימי מנוחה, ואז ההחזר תשלום מלא פחות דמי טיפול בסך 100 ₪ .* בהתאם לטבלה הרשומה בסעיף ה'.
 3. רק לאחר ביצוע כל ההנחיות, יבוצע גמר הטיפול בחשבון התלמיד.
 4. החזר הכספי יבוצע בתוך 30 ימים מיום השלמת גמר הטיפול בהתאם לסעיף 8 דלעיל.

ד. אופן ההודעה על ביטול הרשמה או הפסקת לימודים

 1. בדואר רשום עם אישור מסירה, במסירה אישית ו/או בדואר אלקטרוני עם אישור  מסירה וקבלה בכתובת: longo@newfirec.com .
 2. כאסמכתא על כך שהתלמיד הודיע על הפסקת לימודים בדואר רשום, ישמש אישור מהדואר על משלוח ההודעה בדואר רשום, או אישור בכתב מהחברה על קבלת ההודעה ועל הפסקת הלימודים.

ה. על תלמיד שכזה יחולו תקנות הפסקת לימודים כמפורט בטבלה שלהלן.

תקנות החזר תשלום שכר לימוד למבטלים את הרשמתם לפני תחילת מועד קורס חוקרי דליקות ביום 18-2-2020 לאחר שכבר חלפו 14 ימי עבודה מיום הרשמתם, וכן וכן מפסיקי לימודים אחרי 18-2-2020 ( 18 פברואר שנת 2020 )

מתאריך הרשמה עד תאריך

הרשמה

תאריך הודעה ביטול הרשמה סכום ההחזר הכספי הערות
13-1-2020 13-1-2020 13-1-2020 כל התשלום ששולם* פחות 100 ₪ דמי טיפול.
14.1.2020 27.1.2020 בתוך התקופה החזר 50% מהסכום ששולם* פחות 100 ₪ דמי טיפול.
27.1.2020 5.2.2020 בתוך התקופה החזר 25% מהסכום ששולם* פחות 100 ₪ דמי טיפול.
החל 5.2.2020 ועד יום תחילת הקורס 18.2.2020 בתוך התקופה ישלם המועמד את מלוא ההתחייבות 15,200 ₪ פחות 5% דמי טיפול אם שולם מלוא הסכום יוחזר 760 ₪ בלבד!
מיום 18.2.2020 ועד סיום הקורס בתוך התקופה לא יוחזר תשלום כלשהו לנרשם ו/או למועמד יחויב במלוא התחייבותו בסך 15,200 ₪.

 

**

פרטי הקורס

 • מנהל הקורס

  הקורס ינוהל על ידי טפסר משנה (גימ.) רן שלף, ראש מחלקת חקירת דליקות ברשות הארצית לכבאות והצלה.

 • מועד פתיחת הקורס

  הקורס יפתח ב- 18.2.2020 והוא יערך בימים שלישי ושישי בשבוע במשך 15 מפגשים, בכיתת רובין במרכז הימי בשדות ים, 13 מפגשים עיוניים ו- 2 מפגשים מעשיים.

 • חסות על הקורס

  הקורס בחסות ארגון IAAI, הארגון הבינלאומי לחקירת הצתות והסמכה על פי דרישות NFPA 1033 ו- NFPA 921.