תרגול אש עם המשאית הניידת במפעל אינטל בירושלים
הדרכות במרכז לבטיחות אש / אימון חומ"ס וצוות חרום
איפור פצועים בתרגילי חירום
תרגיל חירום אליאנס חברה לצמיגים בע"מ
קורס כבאי מפעלי מחזור ה'
קורס כבאי מפעלי מחזור ו' – 7/10/2018
קורס כבאי מפעלי מחזור ד'