הדרכות במרכז לבטיחות אש / אימון חומ"ס וצוות חרום
איפור פצועים בתרגילי חירום
תרגיל חירום אליאנס חברה לצמיגים בע"מ