אימון צוות חרום וחומ"ס במרכז לבטיחות אש

אימון מתקדם במרכז לבטיחות אש

הדרכות במרכז לבטיחות אש
אימון חומ"ס וצוות חרום